• Programma
  Programma

  Het programma van Jeugd in Onderzoek 2020 is bekend!

Thema Wat werkt voor wie en waarom

 

Ronde 1

 • Pitches Innovatieve technologie (P1.1, pitches)
 • Samenwerkingsrelaties met ouders (L1.5, lezingen)
 • (Schotse) Inspiratie voor integraal werken in het jeugddomein (W1.6, workshop)
 • Hoe de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht misbaar te maken? (W1.7, workshop)
 • Veelbelovende onderzoeksvormen effectiviteit voor de praktijk (W1.10, workshop)
 • In dialoog over dialoogtafels (N1.13, netwerktafel)
 • Participatief onderzoek met jongeren: betekenisvolle samenwerking? (C1.15, participatiecafé)

 

Ronde 2

 • (On)veiligheid voor jeugdigen (L2.3, lezingen)
 • Effectief werken met een veranderende databank Effectieve Jeugdinterventies (W2.5, workshop)
 • Kleinschalige voorzieningen in het (forensisch) jeugdveld (W2.8, workshop)
 • Werkzame elementen in de hulp voor multiprobleemgezinnen (W2.9, workshop)
 • Werkzame elementen in de opvoedondersteuning (W2.11, workshop)
 • 'Het klikt!' Wat werkt in de samenwerking rond jeugd (N2.12, netwerktafel)
 • Luid en duidelijk, de stem van het kind in de keten (N2.14, netwerktafel)
 • Participatief onderzoek met jongeren: betekenisvolle samenwerking? (C2.15, participatiecafé)

 

Ronde 3

 • Participatie jongeren in onderzoek (L3.1, lezingen)
 • Vernieuwingen in de JeugdzorgPlus (L3.2, lezingen)
 • Werkzame factoren in het passend onderwijs (L3.3, lezingen)
 • Jouw Ingebrachte mentor (JIM) (W3.6, workshop)
 • Dialoogtafelmethodiek als leer- en reflectie-instrument (W3.7, workshop)
 • Effecten van een interventie voor KOPP-kinderen met een lvb (W3.10, workshop)
 • De waarde van digitale gespreksmethodieken (N3.14, netwerktafel)
 • Actieonderzoek: hip, hype of hoogst noodzakelijk? (C3.15, participatiecafé)

 

Aanmelden

Naar het aanmeldformulier

zonmw

njg

tno logo klein

nro

logo jio nieuw

Kenniscentrum LVB