ronde 1: netwerktafels, workshops, lezingen

P1.1 Pitches innovatieve technologie

P1.1 Pitches innovatieve technologie

Sprekers:

Thema: Wat werkt voor wie en waarom

Samenvatting:

P1.2 Pitches innovatieve technologie

P1.2 Pitches innovatieve technologie

De Familiescan bij scheiding
Pitchers: Olaf Goorden en Diana te Beek, Altra onderwijs en jeugdhulp
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
In goed overleg uit elkaar of met hevige ruzie? Een scheiding heeft hoe dan impact op de kinderen. De Familiescan-screeningapp helpt professionals om een eerste indruk van aard en ernst te krijgen. 'Hoe gaat het met de kinderen? Hoe is de relatie tussen de ouders? Welke rol speelt het netwerk? Enzovoort.' De Familiescan biedt professionals breed zicht op de situatie en geeft adviezen over soorten interventies. Hierdoor kunnen cliënt en professional samen goed bepalen welke hulp nodig is.

Presentatie De Familiescan bij scheiding

INKT, digitale tool die jongeren zicht geeft op hun behandelresultaat
Pitcher: Romy Kuijk, Tilburg University; Tina Bakker, LOC zeggenschap in zorg
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
Binnen de jeugd-ggz worden vragenlijsten gebruikt om de behandeling van jongeren te monitoren. Jongeren zien de uitkomsten van de vragenlijsten vaak niet terug, terwijl deze informatie hen juist kan helpen om actief met hun problemen aan de slag te gaan. Jongeren, ontwerpers en onderzoekers hebben samen de digitale tool INKT (I Need To Know) gemaakt. Hiermee kunnen 12- tot 18-jarigen zelf alle beschikbare informatie op een makkelijke manier bekijken. In de pitch wordt INKT voor het eerst aan het publiek getoond.

Presentatie INKT, digitale tool die jongeren zicht geeft op hun behandelresultaat

I-JGZ: ICT-platform van geïntegreerde eHealth-diensten
Pitcher: Olivier Blanson Henkemans, TNO
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
Gebruikt u al apps als vast onderdeel van uw jeugdgezondheidszorg? eHealthdiensten, zoals apps, worden namelijk steeds meer onderdeel van het primaire jgz-werkproces en het contact met cliënten. Toch staan we nog voor belangrijke uitdagingen voor effectief gebruik van eHealth voor jgz-hulpverlening en de empowerment van cliënten. Onze pitch gaat over hoe het I-JGZ-platform belangrijke oplossingen aandraagt voor deze uitdagingen. Doe mee en verreik ons met jouw ervaringen met eHealth in de jgz!

PSYCAT: slim en betrouwbaar meten van psychosociale problemen bij kinderen
Pitchers: Meinou Theunissen, TNO Child Health; Mascha Kamphuis, KNMG
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
De Psycat is een alternatief voor bestaande instrumenten om psychosociale problemen bij kinderen te signaleren. Uit onderzoekt blijkt dat de Psycat op een efficiënte manier betrouwbaar psychosociale problemen kan signaleren. In vergelijking met de bestaande (schriftelijke) vragenlijsten, zoals de SDQ, biedt de Psycat een aantal voordelen:

  • Snel adaptief instrument
  • Automatische scoring
  • Gemakkelijk leesbare grafische resultaten

Tijdens de pitch laten we zien hoe de Psycat werkt en lichten we het validatieonderzoek toe.

Presentatie PSYCAT: slim en betrouwbaar meten van psychosociale problemen bij kinderen

ToM-e: sociaal gedrag trainen met een superheldentraining
Pitcher: Sander Begeer, Vrije Universiteit
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
Het trainen van sociaal-cognitieve vaardigheden van kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) is populair. Kinderen vinden het echter vaak moeilijk om vaardigheden buiten de training toe te passen. De blended ToM-e-training combineert de bewezen effectieve ToM-training met een online module waarin huiswerkoefeningen voor kinderen en praktische handreikingen voor ouders stimuleren dat sociaal-cognitieve vaardigheden verbeteren in het dagelijks leven.

Presentatie ToM-e: sociaal gedrag trainen met een superheldentraining

Outcome-indicatoren helder in beeld: dashboards voor instellingen/gemeenten
Pitcher: Marloes Jaspers-van der Maten, Praktikon
Thema: Wat werkt voor wie en waarom
Samenvatting:
Wil je ook laten zien dat gezinnen echt iets hebben aan de hulp die je biedt? Dat wordt een stuk eenvoudiger met de outcomedashboards van Praktikon. Deze automatisch gegenereerde resultaatoverzichten maken de uitkomsten van de ingezette jeugdhulp in één oogopslag duidelijk. Uitval, cliënttevredenheid en doelrealisatie worden grafisch weergegeven volgens de landelijke definities. Zo ontstaat meer inzicht in de geboden zorg en kan informatie gemakkelijker uitgewisseld worden tussen gemeenten en zorgaanbieders. Kom kijken hoe dit werkt!

Presentatie Outcome-indicatoren helder in beeld

L1.3 Lezingen - Preventie in en om school

L1.3 Lezingen - Preventie in en om school

(1) Meta-analyse: preventieve sociaal-emotionele schoolinterventies

Spreker: Esther Mertens, Universiteit Utrecht

Thema: Verbinding onderwijs-jeugdhulp

Samenvatting:
Veel scholen gebruiken programma's om de sociale veiligheid en de socio-emotionele ontwikkeling van leerlingen te optimaliseren. Wij hebben de effectiviteit van universele schoolinterventies in het voortgezet onderwijs onderzocht en welke componenten het sterkst samenhangen met deze effectiviteit. Uit voorlopige resultaten blijken deze interventies kleine, positieve effecten te laten zien. Verder lijken er zowel effectieve als ineffectieve componenten gebruikt te worden in interventies. Met deze kennis kunnen bestaande interventies aangepast worden of nieuwe interventies ontwikkeld worden.

Presentatie Meta-analyse: preventieve sociaal-emotionele schoolinterventies

(2) Hart & Ziel: brug tussen onderwijs en (preventieve) jeugdhulp

Spreker: Adèle Diepenmaat, GGD Amsterdam

Thema: Verbinding onderwijs-jeugdhulp

Samenvatting:
Hoe zorg je dat basisscholen sociaal-emotionele problemen bij leerlingen signaleren en aanpakken? En als de problemen blijven bestaan, hoe krijg je dan de juiste kinderen in de juiste zorg? De GGD Amsterdam heeft hiervoor het leerlingvolgsysteem Hart & Ziel ontwikkeld. We bespreken hoe Hart & Ziel geïmplementeerd wordt, welke problematiek wordt gesignaleerd, hoe scholen hiermee aan de slag gaan en welke jeugdhulp wordt ingezet. Ook ervaringen van scholen en jeugdteams komen aan bod.

Presentatie Hart & Ziel: brug tussen onderwijs en (preventieve) jeugdhulp

(3) Anticiperende voorlichting aan ouders van kinderen op basisscholen

Sprekers: Evelyn Groot Bruinderink en Nelleke de Vos, GGD regio Utrecht

Thema: Verbinding onderwijs-jeugdhulp

Samenvatting:
De GGD regio Utrecht zoekt naar meer mogelijkheden om ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd te bereiken met preventieve voorlichting. De insteek: positieve, anticiperende en praktische voorlichting met als doel ouders in hun ouderschap te versterken. 'Wanneer kan mijn kind alleen naar de sportclub fietsen?' of 'Hoe geef ik nu zelf het goede voorbeeld hoe ik met mijn telefoon omga?'

Presentatie Anticiperende voorlichting aan ouders van kinderen op basisscholen

L1.4 Lezingen - Gezonde leefstijl

L1.4 Lezingen - Gezonde leefstijl

(1) Rookvrije generatie: hoe draag jij daaraan bij?

Sprekers: Jessica Baars, Alliantie Nederland Rookvrij (ANR); Karianne Djoyoadhiningrat-Hol, Longfonds

Thema: De kracht van preventie

Samenvatting:
Alle kinderen rookvrij laten opgroeien. Een mooi streven en hard nodig om gezondheidsschade zo vroeg mogelijk tegen te gaan. Er zijn veel manieren om bij te dragen aan een rookvrije generatie. In de praktijk kunnen professionals echter tegen diverse belemmeringen aanlopen. In deze lezing komen resultaten van praktijkgerichte onderzoeken in verschillende fasen van het kinderleven aan bod en staan we stil bij de vraag: Een Rookvrije Generatie: hoe draag jij daaraan bij?

Presentatie Rookvrije generatie: hoe draag jij daaraan bij?

(2) Opvoeding en psychosociale factoren in interventies tegen overgewicht

Spreker: Danielle de Veld, Nederlands Jeugdinstituut

Thema: De kracht van preventie

Samenvatting:
Bij het aanpakken van overgewicht wordt vaak ingezet op vijf aspecten: beweging, voeding, slaap, opvoeding en psychosociale factoren (zoals zelfvertrouwen en pesten). Vooral voor opvoeding en psychosociale factoren is relatief weinig bekend over welke ondersteuning op deze gebieden wel en niet werkt. We bundelden kennis uit de wetenschap en praktijk tot een overzicht van de manier waarop interventies voor kinderen en jongeren met overgewicht aandacht kunnen besteden aan opvoeding en psychosociale factoren.

Presentatie Opvoeding en psychosociale factoren in interventies tegen overgewicht

(3) Meer bewegen op school: van onderzoek naar praktijk

Sprekers: Vera van den Berg en Eline Vos, VU medisch centrum

Thema: De kracht van preventie

Samenvatting:
Regelmatig bewegen is goed voor de gezondheid, en wellicht ook voor de leerprestaties van kinderen. Maar hoe sterk is het bewijs voor deze effecten? In deze lezing presenteren we de actuele wetenschappelijke kennis hierover. Daarnaast bespreken we de barrières en kansen voor het invoeren van meer bewegen op school. Wat vinden leerkrachten en leerlingen hiervan en hoe zou dat bewegen er volgens hen moeten uitzien?

Presentatie Meer bewegen op school: van onderzoek naar praktijk

W1.5 Workshop - Op weg naar meer kennis over wat werkt voor multiprobleemgezinnen

W1.5 Workshop - Op weg naar meer kennis over wat werkt voor multiprobleemgezinnen

Workshopleider: Loraine Visscher, Universitair Medisch Centrum Groningen

Thema: Wat werkt voor wie en waarom

Samenvatting:
Uit welke elementen bestaat de hulp aan multiprobleemgezinnen? Hoe worden de elementen uitgevoerd? Welke personen zijn betrokken bij de hulp aan deze gezinnen? Tijdens onze interactieve workshop geven wij u een kijkje in de voorlopige resultaten van ons onderzoek naar de werkzame elementen voor multiprobleemgezinnen. In het tweede deel gaan wij met u in gesprek over wat meer kennis over de werkzame elementen voor multiprobleemgezinnen oplevert voor de toekomstige praktijk, beleid en voor cliënten.

Presentatie Op weg naar meer kennis over wat werkt voor multiprobleemgezinnen

W1.6 Hoe ondersteunend is Triple P voor ouders van tieners? (vervalt)

W1.6 Hoe ondersteunend is Triple P voor ouders van tieners? (vervalt)

Deze workshop is helaas geannuleerd. De bevestiging die u heeft ontvangen na uw aanmelding bevat een hyperlink naar de pagina waar u uw keuze kunt maken voor een vervangende deelsessie.

W1.7 Workshop - Hoe besluit je samen met ouders en kinderen? Van dilemma naar reflectietool

W1.7 Workshop - Hoe besluit je samen met ouders en kinderen? Van dilemma naar reflectietool

Workshopleiders: Jolanda Spoelstra en Anneke van As, Nederlands Jeugdinstituut; Djolien Reusien, Fier

Thema: Gedeelde besluitvorming

Samenvatting:
Gedeelde besluitvorming draagt bij aan positieve effecten van jeugdhulp, maar is niet eenvoudig toe te passen. Wat hebben professionals, ouders en kinderen nodig om samen tot een besluit te komen? Welke dilemma's komen zij tegen? In deze workshop staan we stil bij de 'Richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp' en bij dilemma's uit de praktijk. Met elkaar willen we komen tot eenvoudige aanbevelingen en tools ter ondersteuning van gedeelde besluitvorming.

Presentatie Hoe besluit je samen met ouders en kinderen? Van dilemma naar reflectietool

W1.8 Workshop - Handen en voeten geven aan de zoektocht naar werkzame elementen

W1.8 Workshop - Handen en voeten geven aan de zoektocht naar werkzame elementen

Workshopleider: Tom van Yperen, Nederlands Jeugdinstituut

Thema: Wat werkt voor wie en waarom

Samenvatting:
Wilt u ook weten wat de werkzame elementen zijn in jeugdhulp om flexibel en effectief te kunnen werken? In deze workshop leert u hoe een traject is op te zetten om die elementen helder te krijgen. U krijgt ideeën om combinaties te maken van de inspanningen van praktijkwerkers, cliënten, onderzoekers en studenten. U gaat in kleine groepen met deze ideeën aan de slag om met kwalitatieve en kwantitatieve methoden een inspirerende route te ontwerpen.

Presentatie Handen en voeten geven aan de zoektocht naar werkzame elementen

W1.9 Workshop - Hoe onderhoudt de PO-school haar beleid omtrent sociale veiligheid?

W1.9 Workshop - Hoe onderhoudt de PO-school haar beleid omtrent sociale veiligheid?

Workshopleider: Daan Wienke en Mirella van den Burg, Nederlands Jeugdinstituut

Thema: Verbinding onderwijs-jeugdhulp

Samenvatting:
Sociale veiligheid is een wettelijk verplicht aandachtsgebied voor scholen. Een sociaal veilige school blijkt onderwijsprestaties te bevorderen, en bij te dragen aan een positieve sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. In deze workshop worden kort het doel, de werkwijze en de resultaten toegelicht van een pilot bij vier basisscholen rond sociale veiligheid, met bijzondere aandacht voor 'pesten'. De deelnemers aan de workshop brainstormen en reflecteren over werkzame elementen bij het tegengaan van onveiligheid.

Presentatie Hoe onderhoudt de PO-school haar beleid omtrent sociale veiligheid?

W1.10 Workshop - SPARK: vroegsignalering van opvoed- en opgroeiproblemen bij jonge kinderen

W1.10 Workshop - SPARK: vroegsignalering van opvoed- en opgroeiproblemen bij jonge kinderen

Workshopleider: Henk van Stel, UMC Utrecht; Ingrid Staal, GGD Zeeland

Thema: Gedeelde besluitvorming

Samenvatting:
De SPARK (Structured Problem Analysis of Raising Kids) is een gestructureerd vraaggesprek om de zorgbehoefte van ouders van jonge kinderen te bepalen, en opvoed- en opgroeiproblemen te signaleren. Het doel van deze workshop is kennismaken met de SPARK-methode, door interactieve uitleg over de SPARK-methode, de verschillende versies, onderzoeksresultaten, en het meten van draagkracht en draaglast van jonge ouders. De afsluiting is een zaaldiscussie over de voors en tegens van het toepassen van de SPARK.

W1.11 Workshop - Een nieuwe aanpak implementeren? Wat werkt voor wie?

W1.11 Workshop - Een nieuwe aanpak implementeren? Wat werkt voor wie?

Workshopleiders: Barbara Regeer, Vrije Universiteit Amsterdam; Leonieke Boendermaker, Hogeschool van Amsterdam

Thema: Wat werkt voor wie en waarom

Samenvatting:
U wilt een nieuwe aanpak implementeren in uw organisatie. Een aanpak die een andere manier van denken, kijken en werken vergt en een herontwerp van alle organisatiesystemen die de aanpak ondersteunen. Hoe doet u dat, waar begint u en met wie? In deze workshop delen we ervaringen van Jeugdbescherming Regio Amsterdam met de implementatie van Intensief Systeemgericht Casemanagement. De workshop gaat in op uw eigen leervragen met behulp van de eye-opener-workshopmethodiek.

Presentatie Een nieuwe aanpak implementeren? Wat werkt voor wie?

N1.12 Netwerktafel - Klant centraal: inzichten uit de Utrechtse Proeftuin basiszorg jeugd-ggz

N1.12 Netwerktafel - Klant centraal: inzichten uit de Utrechtse Proeftuin basiszorg jeugd-ggz

Moderators: Rob Gilsing, Verwey-Jonker Instituut; Marja van Bon, Trimbos-instituut

Thema: Gedeelde besluitvorming

Samenvatting:
Hoe kunnen professionals vanuit verschillende disciplines hun samenwerking versterken? In de Utrechtse Proeftuin Basiszorg Jeugd-ggz gingen huisartsen, POH’s, jeugdhulp- en jgz-professionals met elkaar aan de slag, ondersteund door onderzoekers. Eerst werd een gezamenlijke visie op 'goede basiszorg jeugd-ggz' geformuleerd. Daarna werd in drie wijken de concrete werkwijze in zo'n 25 casussen getoetst aan deze visie. Dit leverde verbeterpunten op, gedragen door de professionals. De professionals werken nu aan deze verbeterpunten. Met de netwerktafeldeelnemers bespreken we deze werkwijze.

Presentatie Klant centraal: inzichten uit de Utrechtse Proeftuin basiszorg jeugd-ggz

N1.13 Netwerktafel - Samen beslissen naar een hoger plan tillen in de jeugdhulp

N1.13 Netwerktafel - Samen beslissen naar een hoger plan tillen in de jeugdhulp

Moderators: Judith Vugt, Combinatie Jeugdzorg; Eefje Strijbosch, Juzt

Thema: Gedeelde besluitvorming

Samenvatting:
Samen met cliënten beslissen over passende hulp is belangrijk! In de praktijk blijkt dit echter niet gemakkelijk te zijn. Tijdens de netwerktafel bespreken we de eerste bevindingen van twee praktijkvoorbeelden. Daarnaast gaan we met de deelnemers in gesprek over hoe we met behulp van praktijkonderzoek 'samen beslissen' op een hoger plan kunnen tillen. Ook bespreken we met elkaar welke indicatoren en instrumenten toepasbaar zijn in onderzoek hiernaar.

N1.14 Netwerktafel - Passend onderwijs op het mbo

N1.14 Netwerktafel - Passend onderwijs op het mbo

Moderators: Annelies Kruize, Onderzoeks- en adviesbureau Intraval; Belita Seinstra, Noorderpoort

Thema: Verbinding onderwijs-jeugdhulp

Samenvatting:
Aan de netwerktafel worden de resultaten van het onderzoek naar passend onderwijs op Noorderpoort met de deelnemers gedeeld. Een medewerker van Noorderpoort licht daarna toe wat zij tot nu toe met de resultaten van het onderzoek hebben gedaan. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over de onderzoeksresultaten, de implementatie daarvan, passend onderwijs op het mbo, waar zij tegenaan lopen bij de in- en uitvoering van passend onderwijs, en hoe dit verbeterd kan worden.

C1.15 Participatie-café - Participatief onderzoek met jongeren

C1.15 Participatie-café - Participatief onderzoek met jongeren

Gespreksleider: Christine Dedding

Thema: Gedeelde besluitvorming

Samenvatting:
Participatie van jongeren is een belangrijke manier om onderzoek in de jeugdsector te verbeteren. Door jongeren te betrekken, is de kans groter dat het onderzoek aansluit op de behoeften in de dagelijkse praktijk en dat projectresultaten eerder en met meer succes zullen worden toegepast. Maar hoe organiseer je deze structurele betrokkenheid? Is het altijd mogelijk, is het altijd nodig? Wanneer is het goed genoeg? En wie draagt de verantwoordelijkheid? In het Participatie-café staan deze vraagstukken centraal.

zonmw

njg

tno logo klein

nro

logo jio nieuw

Kenniscentrum LVB